Möt utbildningsledaren för utbildningen i säkerhetsprövning: Yvette Glantz

pexels-shvets-production-7176317

”En felaktig rekrytering kan innebära stor skada för verksamheten och negativ publicitet för varumärket med förlorade intäkter, informationsläckage och betydande kostnader för verksamheten som följd.” Så svarar Yvette Glantz, utbildningsledare för vår säkerhetsprövningsutbildning, på frågan varför utbildningen behövs. Här berättar Yvette mer om varför det är så viktigt att känna sin personal och vilka som är de största riskerna med en osäker rekrytering.

Yvette Glantz är en av två utbildningsledare för utbildningen i Säkerhetsprövning på Säkerhetsuniversitetet. Yvette är en erfaren jurist med bred kunskap inom säkerhetsskydd och frågor som rör ordning och säkerhet. Hon har stor vana att hålla utbildningar och föreläsningar inom bland annat säkerhetsskyddslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Yvette har tidigare arbetat på bland annat Polismyndigheten, domstolar och Regeringskansliet, och idag arbetar hon på säkerhetsföretaget Basalt som jurist och säkerhetsskyddskonsult.

Varför behövs en utbildning i säkerhetsprövning?

För en verksamhet är det mycket viktigt att inte bara anställa personer med rätt kompetens utan även personer som är pålitliga från säkerhetssynpunkt. En felaktig rekrytering kan innebära stor skada för verksamheten och negativ publicitet för en myndighet eller ett företags varumärke med förlorade intäkter, informationsläckage och betydande kostnader för verksamheten som följd. I säkerhetsprövningen bedöms personers pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Genomförs en säkerhetsprövning av personalen före anställning minskar risken att anställa personer som inte är pålitliga.

Vilka är de största riskerna med en osäker rekrytering?

Att personen skadar verksamheten genom framför allt informationsläckage och att personens handlande påverkar förtroendet för verksamheten som helhet.

Vilka svårigheter brukar personer som arbetar med säkerhetsprövning stöta på?

Det kan vara svårt att bedöma om det som framkommer i säkerhetsprövningen är tillräckligt allvarligt för att personen inte ska gå vidare i rekryteringen och anställas. Det kan även vara svårt att göra säkerhetsprövningar av personer som inte vistats så länge i Sverige eftersom dessa då inte förekommer i samma utsträckningar i de register där kontroll sker.

Vilka vänder sig utbildningen till?

Främst personer som ska genomföra säkerhetsprövningar t.ex. säkerhetshandläggare, chefer och anställda inom HR. Även personer som behöver ha kännedom om säkerhetsprövningsprocessen kan ha intresse av att delta i utbildningen, t.ex. chefer och personal inom HR.

Är det bara anställda inom säkerhetskänslig verksamhet som bör delta i utbildningen?

Nej även andra verksamheter kan ha behov av att ha en hög nivå på säkerheten och därför kontrollera personalen från säkerhetssynpunkt. I stort sett samma förfarande kan användas inom verksamhetsskyddet.