Nu startar Säkerhetsuniversitetet

Young woman is fitting a fire alarm in the ceiling

Vi på SäkerhetsBranschen är idag otroligt stolta att presentera Säkerhetsuniversitetet, en helt ny aktör inom säkerhetsutbildningar, och ett enormt steg i arbetet för att höja och utveckla branschens kompetensnivå!

SäkerhetsBranschen har under våren genomfört en omfattande kartläggning av branschens kompetensbehov, med syftet att klargöra vilka behov som finns, samt vilka åtgärder som behövs för att uppfylla dessa.

Arbetet har bestått av djupintervjuer med nyckelpersoner i säkerhetsbranschen och kartläggning av lärosäten, lärare och läromedel. Även en allmän enkät har genomförts. Detta har lett till en omfattande rapport som kommer att tillgängliggöras för SäkerhetsBranschens medlemmar under hösten 2020.

Kurser för behörig ingenjör kamerasystem och inbrottslarm
Kartläggningen visade tydligt att behovet av utbildning i branschen är stort och att det finns stora förväntningar på att SäkerhetsBranschen som branschorganisation ska ta ledartröjan – därför startar vi nu Säkerhetsuniversitetet! Redan i september 2020 startar kurserna Behörig ingenjör Kamerabevakningssystem och Behörig ingenjör Inbrottslarm. Utbildningarna är på 3,5 dagar och kommer att anordnas vid 5 tillfällen under hösten i Stockholm. På efterfrågan finns det även möjlighet att köra utbildningarna på andra orter.

Platserna till höstens kurser är begränsade, så läs mer och boka din plats redan idag på www.sakerhetsuniversitetet.se. De första 10 som anmäler sig får dessutom 10 procent rabatt på det redan förmånliga priset!

Fler utbildningar utifrån branschens behov
Säkerhetsuniversitetet kommer att utveckla och arrangera fler utbildningar och kurser inom ramen för säkerhet utifrån branschens behov. Redan nu kan vi avslöja att dessa utbildningar kommer att hållas på flera platser i landet och innehålla både kortare och längre utbildningar.

SäkerhetsBranschens vd Joakim Söderström kommenterar: ”Det här är någonting som länge har efterfrågats av våra medlemmar. Vi är därför väldigt glada och stolta över att kunna lansera Säkerhetsuniversitetet som kommer bli den plattform som ser till att medlemsföretagen får tillgång de bästa och mest kostnadseffektiva utbildningarna inom säkerhet. Säkerhetsuniversitetet som plattform kommer att kunna anpassas och utvecklas till nya behov som dyker upp när branschen utvecklas, till exempel cybersäkerhet och IoT.

Joakim fortsätter: ”Utbildningarnas förmånliga priser kommer dessutom innebära att medlemsföretagen kan utbilda fler personer för samma kostnad som i dag, vilket leder till högre kompetens och ökad kontinuitet.”

Högkvalitativa kurser med erfarna lärare
Utbildningarna har tagits fram i nära samråd med representanter från hela säkerhetsmarknaden, och kommer att hållas av kompetenta lärare med lång branscherfarenhet. Allt för att säkerställa att Säkerhetsuniversitet ska erbjuda högkvalitativa kurser som resulterar i kompetent och kunnig personal.

SäkerhetsBranschens ordförande Kettil Stenberg kommenterar: ”Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda det här till våra medlemmar efter att det har efterfrågats i så många år. Vi har en unik position på marknaden med över 500 medlemsföretag bakom oss, och det vill vi utnyttja för att förbättra och utveckla branschen. För att öka medlemsnyttan ytterligare kommer vi även självklart att erbjuda våra medlemmar förmånliga rabatter på utbildningarna.”

Anmäl din personal till höstens kurser för behörig ingenjör redan idag för chansen att få vår förmånliga först-till-kvarn-rabatt!