Så fungerar ett utrymningslarm med talat meddelande

pexels-matthias-zomer-845265-1

Vad är talat utrymningslarm?

Ett talat utrymningslarm (TUL) eller Utrymningslarm med talat meddelande (UTM) är en ljudanläggning med ett inspelat meddelande som ger tydliga instruktioner om varför och hur en byggnad eller lokal ska utrymmas för att ge en snabb och säker utrymning vid brand.

Det talade meddelandet är i de flesta fall lättare att förstå än endast en ljudsignal och ger en snabb responstid, vilket räddar fler människoliv i en krissituation.

Vilka regler ställs för utrymningslarmet?

Ett talat utrymningslarm bör finnas i samlingslokaler enligt Boverkets Byggregler då det visat sig vara ett effektivt sätt att utrymma lokaler och byggnader. Exempel på samlingslokaler kan vara till exempel köpcenter, hotell, skolor eller andra offentliga lokaler.

Det finns tydliga regler för hur ett talat utrymningslarm ska vara uppbyggt och hur det ska installeras. Bland annat talar reglerna om vilka krav som ställs på funktioner, kvalitet och installation. Ett av kraven är att larmet ska installeras av en certifierad Behörig Ingenjör för Utrymningslarm med talat meddelande.

Även omgivningen ställer krav

Vid installation av utrymningslarm med talat meddelande är det viktigt att ta hänsyn till rumsakustiken och bullernivån för att larmets taluppfattbarhet och hörbarhet ska fungera optimalt. Till exempel har större samlingslokaler ofta längre efterklangstid än i mindre, vilket kräver mer planering vid montering av utrymningslarmet.

Systemet behöver underhållas regelbundet  

Det är nödvändigt med regelbunden kontroll av anläggningssystemet till ett talat utrymningslarm, vilket bör ske av en anläggningsfirma alternativt annan godkänd servicefirma med kompetens inom området. Det finns månads-, kvartals- samt årskontroller där olika funktioner prövas för att utrustningen ska fungera optimalt och vara säker.

Vill ni bli Behöriga Ingenjörer för Talat utrymningslarm, eller behöver ni uppdatera er certifiering? Anmäl er till en kurs här på Säkerhetsuniversitetet.