Vad tycker våra kursdeltagare?

Different equipment of security system on home plan

Hur är det att gå kursen Behörig Ingenjör Kamerabevakningssystem på Säkerhetsuniversitetet? Det frågade vi Thomas Claesson på HIGH Security AB som gick kursen nu under hösten.

Varför valde du att gå kursen?

Jag har jobbat länge med kameror men kände att jag behövde fräscha upp vissa kunskapsdelar. Det händer mycket inom området vad gäller teknik och regler, och den här kursen täckte de områdena bra.

Vilka fördelar får du/ditt företag av att gå kursen och bli behörig ingenjör?

Vi har sett en ökad efterfrågan på certifierade system från slutkunder. Eftersom vi är certifierade inom både brand och inbrott så vi det här som ett naturligt steg.

Skulle du rekommendera kursen till någon annan? Ja, absolut. Om du går kursen så ökar du dina möjligheter att klara av certifieringen. Det var dessutom en bra kurs med en trevlig och kunnig kursledare!