Vad tycker våra kursdeltagare?

fika med logga

Vi har pratat med Andreas Lorin från Larm & Teleteknik i Motala som gick kursen Behörig Ingenjör Kamerabevakning på Säkerhetsuniversitetet under våren och frågat hur han upplevde kursen. Andreas gick kursen digitalt på distans och skrev sedan certifieringsprovet i Stockholm.

Varför valde du att gå kursen?

Jag valde att gå kursen för att få mer inblick i och kunskap om kraven på kamerabevakning.

Vilka fördelar får du/ditt företag av att gå kursen och bli behörig ingenjör?

Genom utbildningen och certifieringen kan vi som företag visa att vi kan möta upp de krav som ställs och vara våra kunder behjälpliga vid installation och projektering av kameraanläggningar.

Skulle du rekommendera kursen till någon annan?

Jag skulle helt klart rekommendera kursen för de som vill bli behöriga ingenjörer. Utbildningen var grundlig och man fick många tips på vägen.

Läs mer om våra utbildningar och anmäl dig på https://www.sakerhetsuniversitetet.se/utbildning-behorig-ingenjor.